Svet-Stranek.cz
PRO VŠECHNY KUTILY
ELEKTROSVĚT

Laboratorní zdroj 0-30V 0-10A:PRO VŠECHNY KUTILY

Laboratorní zdroj 0-30V 0-10A

Laboratorní napájecí zdroj 0-30V 0-10A
Toto je stavba stabilizovaného laboratorního zdroje napětí 0-30V s proudovým omezením, které kontroluje výstupní proud v hodnotách od několika miliampérů (2mA) až k maximu deseti ampérům. Aktivní omezení proudu je viditelně signalizováno LED diodou. Zapojení je poměrně jednoduché, přesto má výsledný napájecí zdroj zajímavé parametry a funkce.

Základní parametry
· vstupní napětí obvodu - 24V stř. tudíž trafo má 240W
· vstupní proud -10A (max)
· výstupní napětí - 0-30V ss (regulovatelné)
· výstupní proud - 2mA až 10A) (regulovatelný)
· zvlnění napětí na výstupu - max. 0,01%, závisí i na použitém síťovém transformátoru
Vlastnosti
· malé rozměry, lehká konstrukce, jednoduchý provoz
· jednoduše regulovatelné výstupní napětí
· omezení výstupního proudu se signalizací
· ochrana připojeného obvodu před přetížením a zničením


Seznam součástek
· R1 - 2,2kΩ 1W
· R2 - 82Ω 1/4W
· R3 - 220Ω 1/4W
· R4 - 4,7kΩ 1/4W
· R5, R6, R13, R20, R21 - 10kΩ 1/4W
· R7 – Tři palalerně zapojené 1,5Ω 5W
· R8, R11 - 27kΩ 1/4W
· R9, R19 - 2,2kΩ 1/4W
· R10 - 270kΩ 1/4W, R12
· R18 - 56kΩ 1/4W
· R14 - 1,5kΩ 1/4W
· R15, R16 - 1kΩ 1/4W
· R17 - 33Ω 1/4W
· R22 - 3,9kΩ 1/4W
· RV1 - 100K trimr
· P1, P2 - 10kΩ lineární potenciometr
· C1 - 4700µF/50V elektrolyt
· C2, C3 - 47µF/50V elektrolyt
· C4 - 100nF polyester
· C5 - 200nF polyester
· C6 - 100pF keramický
· C7 - 10µF/50V elektrolyt
· C8 - 330 pF keramický
· C9 - 100pF keramický
· D1, D2, D3, D4 –KY718 nejsou na tištěném spoji, ale na chladiči spolu s tranzistorem.
· D5, D6 - 1N4148
· D7, D8 - 5,6V zenerova dioda
· D9, D10 - 1N4148
· D11 - 1N4001 (dioda 1A)
· Q1 - BC547
· Q2 – BC337
· Q3 - BC557
· Q4 – KD 503 NPN výkonový tranzistor
· U1, U2, U3 - oz TL081
· D12 - LED dioda

Schéma, plošný spoj a osazovák jsou k naleznutí pod textem mezi obrázky!

Popis funkce
Síťový transformátor s výstupním vinutím 24V/10A je napojen na vstupu obvodu na svorky 1 a 2 přes sériově zapojené pojistkové pouzdro s pojistkou na 10A . Kvalita napětí na výstupu zdroje je přímo úměrná kvalitě síťového transformátoru, proto je třeba jej volit pečlivě. Střídavé napětí výstupního vinutí transformátoru je usměrněno můstkem tvořeným čtyřmi diodami D1 - D4. Stejnosměrné napětí na výstupu z můstku je vyhlazené filtrem tvořeným kondenzátorem C1 a odporem R1.
Obvod má určité vlastnosti díky kterým se liší od podobných zařízení svého druhu. Nepoužívá ke kontrole výstupního napětí uspořádání proměnné zpětné vazby, ale konstantní zesilovač, který zajištuje referenční napětí pro stabiltní výstup. Referenční napětí je generováno na výstupu U1. Zenerova dioda D8 (5.6 V) zajišťuje teplotní stabilizaci, napětí na výstupu U1 se postupně zvyšuje, dokud se dioda D8 nezapne. Poté se obvod stabilizuje a referenční napětí zenerovy diody (5.6V) se objeví na odporu R5. Proud, který prochází přes neinvertující vstup operačního zesilovače je zanedbatelný, stejný proud prochází přes odpory R5 a R6a a z toho vyplývá, že napětí na dvou sériově zapojených odporech bude dvakrát větší než na jednotlivých odporech. Napětí na výstupu operačního zesilovače (pin 6 na U1) je 11,2V, tedy dvakrát větší než referenční napětí na zenerově diodě. Integrovaný obvod U2 má konstantní zesílení přibližně rovno třem, podle vzorce A=(R11+R12)/R11, tedy zvyšuje referenční napětí z 11,2 V na zhruba 33 V. Trimr RV1 a odpor R10 upravují limity výstupního napětí, které může být redukováno na 0 V, navzdory velikostem tolerancí ostatních součástek obvodu.
Další důležitou vlastností obvodu je možnost nastavit hodnotu maximálního proudu na výstupu, čímž lze ze zdroje napětí v podstatě udělat zdroj konstntního proudu. Aby toto bylo možné, obvod detekuje úbytky napětí na odporu R7, který je sériově spojen se zátěží. Integrovaný obvod U3 je zodpovědný za funkčnost obvodu. Invertující vstup U3 je nastavený pomocí odporu R21 na 0 V. Tehdy může být neinvertující vstup na integrovaném obvodu U3 nastaven na jakékoliv napětí pomocí P2. Předpokládejme, že pro výstupní napětí několika voltů je P2 je nastaven tak, aby mělo napětí na vstupu integrovaného obvodu hodnotu 1 V. Pokud je zátěž zvýšena, napětí na výstupu zůstane konstantní díky sekci zesilovače napětí a přítomnost odporu R7 v sérii s výstupem bude mít zanedbatelný vliv kvůli jeho malé hodnotě a umístění mimo zpětnou vazbu regulačního obvodu.
Pokud je zátěž konstantní a výstupní napětí se nemění, obvod je stabilní. Pokud se zátěž zvyšuje a to tak, že úbytky napětí na odporu R7 jsou větší než 1V, integrovaný obvod IC3 je spuštěn a obvod poskytuje konstantní proud. Výstup na U3 je spojený s neinvertujícím vstupem na U2 pomocí D9. U2 slouží ke kontrole napětí a U3 je spojen s jeho vstupem, čímž může později efektivně potlačit jeho funkci. Napětí na odporu R7 je monitorováno a jeho velikost se nemůže zvyšovat nad stanovenou hodnotu (v našem případě nad 1 V).
Toto je princip udržování konstantního proud na výstupu. Obvod je tak přesný, že je možné přednastavit proudové omezení až na 2mA. Kondenzátor C8 zvyšuje stabilitu obvodu. Q3 rozsvítí LED diodu v okamžiku, kdy je elektronický omezovač aktivován. Aby se udržovalo výstupní napětí na U2 na hodnotě 0 V, je nutné vytvořit pomocí C2 a C3 záporný potenciál, stejně velký záporný potenciál je na U3. Kolem Q1 je zapojen ochraný obvod, pokud zmizí záporné napětí, Q1 odpojí napájení od výstupu odbvodu, čímž ochání napájené zařízení. Při normálním provozu je Q1 neaktivní díky R14, po výpadku záporného potenciálu se tranzistor sepne a sníží napětí na výstupu U2 na nulu. Integrovaný obvod má vnitřní ochranu proti zkratu na výstupu, což je velká výhoda zvláště pri experimentování, kdy je možné zkratovat výstup zdroje a také to eliminuje špičku na výstupu při vypnutí zdroje, což je problém některých zapojení.
 

Jak ukazuje následující obrázek (který naleznete pod textem mezi obrázky), do desky plošného spoje je třeba připojit externí součástky a konektory. Místa pro připojení jsou následující:
· 1 & 2 - vstup střídavého napětí ze sekundárního vinutí transformátoru
· 3 (+) & 4 (-) - výstup stejnosměrného napětí
· 5, 10 & 12 - připojení P1.
· 6, 11 & 13 - připojení P2.
· 7 (E), 8 (B), 9 (E) - výkonový tranzistor Q47 (umístěn na chladiči!)pokud možno použít i ventilátor protože při větších odběrech proudu se chladič hodně rychle zahřívá, a mohlo by dojít k poškození tranzistoru
· na čelní panel je také vhodné umístit LED
 
Nastavení
K nastavení obvodu potřebujete v případě správného zapojení pouze voltmetr. Pokud chcete napětí na výstupu v rozmezí mezi 0 a 30 V, nastavte RV1 tak, aby bylo při P1 v krajní poloze na výstupu skutečně 0 V. Pro přesné nastavení je lépe použít citlivý digitální voltmetr.
· .
Zapojení vodičů na plošném spoji
Schéma zdroje
Tištěný spoj
Osazovák, strana součástek